Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.

Wielkość czcionki Drukuj
Piątek, 28 lutego 2020, imieniny : Ludomira, Makarego, Wiliany
Spotkanie autorskie z Bogumiłem Luftem, SBP
 

Zapraszamy na spotkanie z Bogumiłem Luftem, autorem książki „Rumun goni za happy endem”, które odbędzie się 28 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 17:00 w budynku głównym SBP przy ul. Franciszkańskiej 11.

Książka jest zbiorem dziennikarskich reportaży, esejów, wspomnień i relacji z działalności dyplomatycznej, który składa się na osobiste świadectwo Bogumiła Lufta o jego spotkaniach z rumuńską i mołdawską rzeczywistością na przestrzeni ponad 30 lat.


Bogumił Luft

Niezależny publicysta i tłumacz literatury rumuńskiej. W latach 2001-2003 stały korespondent dziennika „Rzeczypospolita” w Bukareszcie i Kiszyniowie. Od roku 1993 do 1999 był ambasadorem RP w Rumunii, a w latach 2010-2012 ambasadorem RP w Republice Mołdawii zwanej niekiedy „drugą Rumunią”.

Wstecz