Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.

Wielkość czcionki Drukuj
Poniedziałek, 1 czerwca 2020, imieniny : Gracji, Jakuba, Konrada
X Rodzinne Rysowanie na Rynku
 
Ludomir Handzel 
Prezydent Miasta Nowego Sącza 
zaprasza na 
X OGóLNOPOLSKIE RYSOWANIE RODZINNE online 
pt. "Moja bajka - mój świat" 

Dzieci i rodziców do wspólnego rysowania 
zaprasza Stanisław Szarek 
- Kawaler Orderu Uśmiechu 

Odbierzcie kredę w Pałacu Młodzieży (do wyczerpania zapasów) 
Stwórzcie w swojej okolicy rysunki na asfalcie i sfotografujcie je. 
Rysunki prześlijcie na adres mailowy: kultura@palacmlodziezy.pl do dnia 10 czerwca 2020 r. 
Dla autorów najciekawszych prac czekają nagrody.
Wstecz