Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.

Wielkość czcionki Drukuj
Piątek, 6 marca 2020, imieniny : Jordana, Marcina, Róży
Wystawa „Album Matejkowski”
 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu zapraszają na otwarcie wystawy zatytułowanej „Album Matejkowski”.

6 marca 2020 r.
godz. 17.00
Dom Gotycki
Nowy Sącz
ul. Lwowska 3

Wystawa czynna do 16 maja 2020 r.

Ekspozycja będzie się składać z ok. 70 drzeworytów.

Wydawany w latach 1873-1876 „Album Jana Matejki” zawierał ponad 80 drzeworytów z dziełami mistrza (na 49 tablicach). Publikacja ukazywała się cyklicznie w formie zeszytów z tekstem objaśniającym Kazimierza Władysława Wójcickiego (1807-1912). Rysunki na klockach drzeworytniczych w większości wykonał osobiście Jan Matejko – poza obrazami „Rejtan”, „Iwan Groźny” i „Wieszczba lirnika”, które odtworzyli Julian Maszyński (1847-1901) i Stanisław Witkiewicz (1851-1915). Rytowali najwybitniejsi drzeworytnicy tamtego okresu, m.in. Jan Styfi, Józef Holewiński, Edward Gorazdowski. Pomysłodawcą publikacji był Salomon (Franciszek Salezy) Lewental (1841-1902), zasłużony dla polskiej kultury wydawca i księgarz warszawski. W 1865 założył tygodnik „Kłosy”, z którego „drzeworytni” wyszło wielu znakomitych rytowników. Najcenniejszym z jego przedsięwzięć było podjęcie w 1872 r. przy „Kłosach” wielkiego wydawnictwa książek pisarzy polskich i obcych. Jednym z pionierskich wydawnictw Salomona Lewentala był właśnie „Album Jana Matejki”, zawierający reprodukcje drzeworytnicze jego obrazów.


O „Albumie“ Lewental napisał w nocie „Od wydawcy“:

Trzy lata upłynęły od pierwszego ogłoszenia o zamiarze wydania albumu Jana Matejki, a ledwie dziś ten zamiar zdołałem pożądanym skutkiem uwieńczyć [..] Wydawnictwo tego rodzaju, to już nie druk książki zwyczajnej: wykonanie każdego z takich drzeworytów, jak np. Stefan Batory, Sejm w Lublinie i.t.p. wymagało po sześć miesięcy czasu, nie licząc użytego do narysowania onych na drzewie [..] nadto takie arcydzieła mogły być odtworzone tylko przez najpierwszych drzeworytników, jakich w kraju mamy niewielu, a jakich za granicą szukać daremno [..] W skład albumu weszły najcelniejsze obrazy mistrza, wykonane w czasach ostatnich; z wyjątkiem reprodukcyj Rejtana, Iwana Groźnego oraz Wieszczby Lirnika, odtworzonych najwierniej przez Panów Maszyńskiego i Witkiewicza, podług fotografij zdjętych z oryginałów, wszystkie inne utwory były przez samego Matejkę rysowane na drzewie [..] wszystkie te rysunki [..] wyrytowanemi zostały w zakładzie Drzeworytniczym Kłosów. [..] O ile skutek odpowiedział mym chęciom, sąd o tem światłej publiczności zostawiam [..] a zawsze mi pozostanie ta pewność, żem dokładał starań najusilniejszych [..] ażeby godnie i sumiennie obowiązek swój spełnić.”


Wstecz