Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.

Wielkość czcionki Drukuj
Piątek, 20 marca 2020, imieniny : Joachima, Kiry, Maurycego
Wystawa „Od Boznańskiej do Fangora. Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”
 

Zapraszamy na wyjątkową wystawę zatytułowaną „Od Boznańskiej do Fangora. Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”.

Wernisaż wystawy
20 marca 2020
godz. 17.00
Gmach Główny
ul. Jagiellońska 56

Wystawa czynna do 31 sierpnia 2020

Kolekcja Piotra i Urszuli Hofman, zapoczątkowana w 2008 roku, liczy obecnie ponad 160 dzieł i wciąż się rozwija. Składają się na nią dzieła najwybitniejszych artystek i artystów, głównie polskich, związanych z nurtem École de Paris oraz tworzących w okresie powojennym: od lat 50. XX wieku aż do czasów najnowszych. W Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu zaprezentujemy kilkadziesiąt prac, stanowiących najciekawsze przykłady XX-wiecznej awangardy artystycznej.

W latach 2008-2012 zainteresowanie kolekcjonerów koncentrowało się wokół artystów polskich, głównie żydowskiego pochodzenia, tworzących we Francji w pierwszej połowie XX wieku. Pierwszą zakupioną pracą był obraz Szymona Mondzaina, który zapoczątkował kolekcjonerską pasję oraz przygodę ze sztuką Piotra i Urszuli Hofman. École de Paris oraz środowisko związane z Paryżem na wystawie reprezentować będą obrazy m.in. Szymona Mondzaina, Meli Muter, Zygmunta Menkesa, Rajmunda Kanelby, Olgi Boznańskiej, Dory Kucembianki, Stanisława Eleszkiewicza oraz rzeźby Bolesława Biegasa.

Zygmunt Menkes, „Koncert”, olej na płótnie

Drugi, obecnie rozbudowywany człon kolekcji, składa się z dzieł artystów głównie polskich, tworzących od lat. 50. XX wieku do czasów najnowszych. Większość prac wpisuje się w nurt sztuki abstrakcyjnej, reprezentowany przez wybitnych twórców, takich jak Tadeusz Kantor, Wojciech Fangor, Alfred Lenica, Aleksander Kobzdej, Leon Tarasewicz, Ryszard Winiarski czy Tadeusz Dominik. Na wystawie pojawią się również figuratywne obrazy m.in. Jana Lebensteina, Henryka Berlewiego, Andrzeja Wróblewskiego, Józefa Czapskiego oraz Kazimierza Mikulskiego. Ekspozycję dopełnią rzeźby Igora Mitoraja oraz praca Victora Vasarelego, słynnego węgierskiego prekursora nurtu op-art.


Wstecz