Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.

Wielkość czcionki Drukuj
Czwartek, 25 czerwca 2020, imieniny : Łucji, Witolda, Wilhelma
261. Koncert u Prezydenta
 
Ludomir Handzel
Prezydent Miasta Nowego Sącza
oraz ks. dr Jerzy Jurkiewicz
Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu
zapraszają na
261. Koncert u Prezydenta
pt. Projekt Beethoven

wykonanie:
TRIO As-SAI w składzie:
Sławomira Wilga – skrzypce
Anna Banaś – wiolonczela
Izabela Wilga – fortepian

https://www.youtube.com/watch?v=oOzXiUyI1UE
Wstecz