Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.

Wielkość czcionki Drukuj
Czwartek, 6 sierpnia 2020, imieniny : Jakuba, Sławy, Wincentego
Jubileuszowy wernisaż grafiki Józefa Pogwizda w Nowosądeckiej Małej Galerii
 
Nowosądecka Mała Galeria zaprasza na wernisaż grafiki Józefa Pogwizda, znanego sądeckiego artysty, który w tym roku obchodzi swoje 80. urodziny. Wernisaż odbędzie się 6 sierpnia o godz. 18.00. Prace Józefa Pogwizda będzie można oglądać od 30 lipca do 28 sierpnia 2020 r.

Józef Pogwizd
Urodzony w 1940 r. w Rytrze. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwai Grafiki. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1968 r. W Nowym Sączu mieszka i tworzy od 1968r. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą: Francji, Bułgarii, Słowacji, Rosji, Gruzji, na Ukrainie. Uczestnik plenerów międzynarodowych. Uprawia malarstwo, grafikę warsztatową, rysunek. Wielokrotnie odznaczany, nagradzany i wyróżniany na wystawach za twórczość i pracę na rzecz kultury i sztuki. W latach 1977- 1980 pełnił funkcje plastyka wojewódzkiego i doradcy ds. plastyki w komisjach artystycznych przy "PSP". Był rzeczoznawcą MKiS ds. plastyki współczesnej, a także przez kilka kadencji prezesem nowosądeckiego oddziału ZPAP.

Na zdjęciu Józef Pogwizd.
Fot. Piotr Droździk
Wstecz