Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.

Wielkość czcionki Drukuj
Czwartek, 8 października 2020, imieniny : Brygidy, Loreny, Marcina
Inauguracja XXVIII Małego Festiwalu Form Artystycznych w Nowosądeckiej Małej Galerii
 
Mały Festiwal Form Artystycznych to wizytówka Nowosądeckiej Małej Galerii. Jest trwającą 2 miesiące prezentacją dyscyplin sztuki współczesnej i ich najwybitniejszych przedstawicieli. W tym roku Festiwal odbędzie się po raz 28. Otworzy go wystawa grafiki profesora Jacka Szewczyka.
Festiwali potrwa do 28 listopada.
Wstecz