Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.

Wielkość czcionki Drukuj
Piątek, 31 lipca 2020, imieniny : Ignacego, Lodomiry, Romana
Akcja pobierania krwi z okazji 76. rocznicy Powstania Warszawskiego
 

Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza, Mundurowe Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK z Nowego Sącza oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddział Terenowy w Nowym Sączu zapraszają na sierpniową akcję pobierania krwi, dla upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Akcja rozpocznie się 31 lipca 2020r., w przeddzień godziny "W" i potrwa cały sierpień

Krew można oddawać od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-12:00 (ostatnia rejestracja do godz. 11:30), w siedzibie Terenowego Oddziału RCKiK w Nowym Sączu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9A.

Zachęcamy do udziału i dzielenia się bezcennym skarbem, jakim jest krew.

Wstecz