Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.

Wielkość czcionki Drukuj
Wtorek, 25 sierpnia 2020, imieniny : Belii, Ludwika, Luizy
Konkurs piosenki ludowej „Lachowskie śpiewanie”
 
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego „Sądeczoki” zapraszają do udziału w nowym konkursie, którego celem, poprzez prezentacje wokalne, jest pokazanie bogactwa muzyki ludowej regionu, popularyzacja piosenki ludowej wśród dzieci i młodzieży, a także kształtowanie muzycznej wrażliwości.

Konkurs jest adresowany do uczestników w wieku 6-17 lat i odbywa się w trzech kategoriach:

dzieci w wieku 6-8 lat,
dzieci w wieku 9-12 lat,
młodzież w wieku 13-17 lat.
Zadaniem uczestników jest przygotowanie jednej piosenki z repertuaru Zespołu Regionalnego „Sądeczoki”, którą należy nagrać i wysłać do dnia 17.08.2020 w pliku mp4 wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA na adres mailowy koordynatora konkursu Barbary Sławeckiej: b.slawecka@palacmlodziezy.pl.

Szczegóły w regulaminie na stronie:


ZAPRASZAMY!


UWAGA!

Wydarzenie, dla bezpieczeństwa jego uczestników i organizatorów, odbędzie się w pełnym rygorze sanitarnym. Dlatego prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń związanych z naszym bezpieczeństwem epidemicznym, w tym do zapewnienia we własnym zakresie maseczek i jednorazowych rękawiczek. Na terenie placówki dostępne będą także płyny dezynfekcyjne.
Szczegółowe informacje i instrukcje zostaną opublikowane na kilka dni przed finałem na stronie internetowej Pałacu Młodzieży, a także przekazane przez organizatorów przed rozpoczęciem przesłuchań w dniu finału.

Wstecz