Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.Wielkość czcionki Drukuj
Czwartek, 10 września 2020, imieniny : Eligii, Irmy, Łukasza
Wystawa fotografii Małgorzaty Fober w Nowosądeckiej Małej Galerii
 
Nowosądecka Mała Galeria zaprasza do oglądania wystawy fotografii artystki z Cieszyna Małgorzaty Fober.
Wystawa będzie czynna od 10 września do 2 października 2020 r. w godzinach pracy Galerii.

Nowosądecka Mała Galeria
Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 35

Ze względu na warunki epidemiczne nie odbędzie się zaplanowany na 10 września wernisaż. W zamian proponujemy materiał wideo ze spotkania z artystką, który zamieścimy na naszej stronie www.malagaleria.pl w zakładce Teraz w Galerii.
Zapraszamy!

Małgorzata Fober
Urodzona w 1985 roku w Cieszynie.
W latach 2000–2005 uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, gdzie naukę zakończyła realizacją dyplomu z rzeźby pod kierunkiem prof. Andrzeja Mrowcy.
W latach 2006–2012 studiowała na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych, początkowo w pracowni prof. Wiesława Koronowskiego, a następnie u prof. Kazimierza Raby. Równolegle w ramach zajęć do wyboru studiowała reklamę wizualną i fotografię. W 2012 roku ukończyła studia realizując rzeźbę dyplomową pod kierunkiem prof. Kazimierza Raby zatytułowaną „Kazanie do ludzi”, która była prezentowana na wystawie „Najlepszych dyplomów wyższych szkół artystycznych” w galerii „Arsenał” ASP Gdańsk’ 2012”.
W 2016 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Nagradzana zarówno w krajowych jak i międzynarodowych konkursach fotograficznych.
Wstecz