Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.Wielkość czcionki Drukuj
Sobota, 19 września 2020, imieniny : Januarego, Konstancji, Leopolda
XVII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”
 
Program ramowy XVII edycji MFPD SKOWRONECZEK
Nowy Sącz, 17 - 20.09. 2020 r.


17.09 - czwartek

8.00 – 10.00 potwierdzanie obecności, rejestracja w sekretariacie i próby
akustyczne – MOK, Aleje Wolności 23
10:00 – 13:00 przesłuchania kategorii II i I - MOK, Aleje Wolności 23
12:30 – 15:00 obiad w restauracji „Pod wierzbą”, I Pułku Strzelców
Podhalańskich 2
14:00 – 18:00 przesłuchania kategorii III i IV - MOK, Aleje Wolności 23
18:30 – kolacja ognisko integracyjne restauracji Casablanka w Niskowej

18.09 – piątek - warsztaty

10:00 – 14:00 warsztaty w czterech grupach – Pałac Młodzieży, Rynek 14,
nagrywanie piosenek w NS Studio przez laureatów
14:00 – 14:45 obiad w restauracji Galicja, Rynek 7
15:00 – 16:30 próba liturgiczna w Bazylice św. Małgorzaty
18:00 – 19.30 kolacja w restauracji Ratuszowa, Rynek 1

19.09 – sobota

10:00 – 14:00 warsztaty w czterech grupach – Pałac Młodzieży, Rynek 14,
nagrywanie felietonów dla TVP, nagrywanie piosenek w NS
Studio.
14:00 – 14:45 obiad w restauracji Galicja, Rynek 7
15:00 – 15:15 koronka do Bożego Miłosierdzia, Bazylika św. Małgorzaty
16:00 – 18:00 próba przed koncertem finałowym – scena na płycie rynku
17:30 – 19.00 kolacja – pizza Bohema, Rynek 13

20.09 – niedziela

10:00 Spotkanie z władzami miasta Nowego Sącza i wręczenie
upominków za udział w festiwalu, w MOK, Aleje Wolności 23,
12:00 uroczysta msza św. w Bazylice Kolegiackiej św. Małgorzaty
13:15 – 15:00 obiad w restauracji Galicja, Rynek 7
15:00 – 15:30 próba przed koncertem – scena przed ratuszem
16:00 – 18:00 uroczyste ogłoszenie wyników i wręczanie nagród
oraz koncert finałowy TVP – prowadzenie


Wstecz