Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.Wielkość czcionki Drukuj
Wtorek, 29 września 2020, imieniny : Michaliny, Michała, Rafała
Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej historię trześni, SBP
 

Jesienią zeszłego roku na skwerku przy ulicy Kazimierza Wielkiego obok Sądeckiej Biblioteki Publicznej posadzono trześnię, na pamiątkę rosnącego w czasie wojny do lat sześćdziesiątych biało kwitnącego drzewka.


Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza, Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego, Stowarzyszenie „Maryan” i Sądecki Sztetl zapraszają na odsłonięcie tablicy upamiętniającej historię drzewka i mieszkańców, którzy o nim opowiedzieli.

Uroczystość odbędzie się 29 września (wtorek) br. o godzinie 17.00 na placu obok budynku biblioteki głównej przy ul. Franciszkańskiej 11.

Tablica zostanie umieszczona na bocznej ścianie biblioteki.


Po uroczystości Ewa Andrzejewska i Edyta Ross-Pazdyk ze Stowarzyszenia "Maryan" opowiedzą o zamiarach względem Dzielnicy Piekło i nie tylko. Zapraszamy!UWAGA!

Spotkanie, dla bezpieczeństwa jego uczestników i organizatorów, odbędzie się w rygorze sanitarnym. Dlatego prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń związanych z naszym bezpieczeństwem epidemicznym, w tym do zapewnienia we własnym zakresie maseczek. Na terenie placówki dostępne będą także płyny dezynfekcyjne.

Wstecz