Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.

Wielkość czcionki Drukuj
Wtorek, 6 października 2020, imieniny : Artura, Fryderyki, Petry
Spotkanie autorskie z Małgorzatą Starostą, SBP
 
Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego zaprasza na spotkanie z Małgorzatą Starostą, autorką komedii kryminalnych "Pruskie baby" oraz "Wesela nie będzie!".
Spotkanie odbędzie się 6 października (wtorek) br. o godz. 17:30 w Sali Reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego w nowosądeckim Ratuszu.


------------------
Małgorzata Starosta - bibliofilka, polonistka, niedyplomowana etnolożka. Poetka i prozatorka, autorka nagradzanych opowiadań obyczajowych i kryminalnych, a także wierszy i bajek dla dzieci.


UWAGA!

Wydarzenie, dla bezpieczeństwa jego uczestników i organizatorów, odbędzie się zachowaniem obowiązujących standardów sanitarnych. Prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń związanych z naszym bezpieczeństwem epidemicznym, w tym do zapewnienia we własnym zakresie maseczek. Na terenie placówki dostępne będą także płyny dezynfekcyjne.

Wstecz