Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.

Wielkość czcionki Drukuj
Wtorek, 10 listopada 2020, imieniny : Leny, Lubomira, Natalii
Dyskusyjny Klub Książki, SBP
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozmowami o książkach na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Sądeckiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu.

Uczestnicy dzielą się przemyśleniami, refleksjami dotyczącymi konkretnej, wcześniej przeczytanej książki. Spotkania te są również okazją do nawiązywania kontaktów, nowych znajomości oraz tworzenia społeczności. Do Klubu można dołączyć w każdej chwili.

Spotkanie odbędzie się 10 listopada br. 2020 o godz. 16:30 w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Franciszkańskiej 11.
Omawiać będziemy książkę "Czasami kłamię" Alice Feeney.UWAGA!

Spotkanie, dla bezpieczeństwa jego uczestników i organizatorów, odbędzie się w rygorze sanitarnym. Dlatego prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń związanych z naszym bezpieczeństwem epidemicznym, w tym do zapewnienia we własnym zakresie maseczek. Na terenie placówki dostępne będą także płyny dezynfekcyjne.

Wstecz