Szanowni Państwo.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z przykrością informujemy, że wprowadzono do odwołania zakaz działalności związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na obszarze miasta na prawach powiatu Nowy Sącz. O ponownym wznowieniu organizacji wydarzeń kulturalnych, poinformujemy natychmiast po odwołaniu zakazu.
Ladies and gentlemen.
In accordance with the Regulation of the Council of Ministers of August 7, 2020 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic, we regret to inform you that a ban on activities related to all collective forms of culture and entertainment in the city in the rights of the Nowy Sącz poviat. We will inform you about the resumption of the organization of cultural events immediately after the ban is lifted.
PL |  EN

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru oraz terminów imprez.

Wielkość czcionki Drukuj
Środa, 14 października 2020, imieniny : Alany, Damiana, Liwii
Spektakl Teatru 13- "GADUCHA", MOK
 
Spektakl "GADUCHA" to kolejna PREMIERA Teatru 13, sięgająca do współczesnej komedii. Widoczne są poszukiwania własnego , oryginalnego języka teatru. Chociaż jest dużo zabawy, radości, śmiechu - to nie wszystko jest łatwe i przyjemne. Jak w życiu. Spektakl prezentowany na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Al. Wolności 23. Godzina spektaklu 18.00. Wstęp za zaproszeniami.

UWAGA!

Wydarzenie, dla bezpieczeństwa jego uczestników i organizatorów, odbędzie się w pełnym rygorze sanitarnym. Dlatego prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń związanych z naszym bezpieczeństwem epidemicznym. Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni/rękawiczek.

Wstecz