Ratusz - siedziba Urzędu Miasta Nowego Sącza
 
Ratusz - siedziba Urzędu Miasta Nowego Sącza